top of page

Frykter du besøk av tilsynsmyndigheter? Er du ikke i samsvar med lovkrav? Hva er kravene?


Er du sikker på at du tolker retningslinjer riktig, at du forstår kravene i lover og forskrifter? Kanskje du er mer i samsvar med krav enn du selv er klar over. Mange bedriftsledere jeg møter snakker negativt om det å få besøk av et tilsynsorgan. Dette henger ofte sammen med en usikkerhet om hva som kreves av bedriften iht. lover og forskrifter. Jeg har vært til stede i mange tilsyn opp gjennom årene og da som bedriftenes representant. Det som slår meg hver gang er den frykt bedriftsledere har for tilsynsmyndighetene, og hva som kan bli utfallet av det aktuelle tilsyn som gjennomføres. Alle tilsyn jeg har vært til stede ved har uten unntak vært en positiv bidragsyter til forbedring hos bedriftene. Fellesnevner for pålegg gitt av tilsynsmyndigheter er at det alltid bidrar til en bedre og tryggere arbeidsplass, samt bedre økonomi for bedriften. Gjenganger for pålegg er mangelfull beskrivelse av hvor ansvar begynner og slutter i bedriften, oppbevaring av kjemikalier og utslipp til ytre miljø. De fleste bedrifter har på plass det som lover og forskrifter krever, men mangler dokumentasjon som viser at samsvar med lover og forskrifter er på plass.

  • Stillingsbeskrivelser og arbeidskontrakter er etablert, de er bare ikke oppdatert for å møte krav i lover.

  • Alle i bedriften vet hvordan organisasjonen ser ut, den er bare ikke tegnet opp eller beskrevet.

  • Risikovurderinger av personskader og ytre miljø er gjort, det er bare ikke beskrevet.

  • Kartlegging av støy er planlagt det er bare ikke gjennomført. Det samme gjelder utslipp til ytre miljø.

Forebygging av sosial dumping og arbeidskriminalitet.

Hva betyr dette i praksis for deg og din bedrift? Med sosial dumping menes at det skal være etablert klare avtaler om arbeidstider, ansvar, avlønning, myndighet osv. Dette handler om gode arbeidsavtaler og tydelige beskrivelse av bedriften og hvordan den er bygget opp. Hvem gjør hva og hvor starter og slutter ansvar/myndighet for den enkelte.


Systematisk forebyggende HMS arbeid.

Med dette menes at du som bedrift skal ha på plass planer og kunne vise at du jobber målrettet mot å fremme et bedre arbeidsmiljø. Det vil si at det f.eks. ikke er nok bare å vise at en har orden på kjemikalier, men at det kan vises til en systematikk for kontinuerlig forbedring i bruk og oppbevaring av kjemikalier samt at det foretas substitusjon mot mindre farlige stoffer osv. Det må være utarbeidet en form for plan eller en aktivitet som:

  • Forebygger ulykker.

  • Forebygger vold og trusler.

  • Fremmer et inkluderende arbeidsliv.

  • Forebygger eksponering for støv, gass og røyk

  • Forebygger kjemisk eksponering.

Som jeg har skrevet tidligere har de aller fleste bedrifter ting som beskrives her på plass, det gjennomføres vurderinger, det skiftes ut kjemikalier til mindre helsefarlige, det diskuteres ansvar og myndighet, det etableres avtaler om arbeidstider, det er systemer for varsling av kritikkverdige forhold osv, MEN..... det er bare ikke beskrevet eller dokumentert.


Er du i samsvar med hva lover og forskrifter krever? mest trolig ja, det handler kun om å få dokumentert samsvaret.


Synes du at dette høres tungt ut og ikke helt vet hvor du skal begynne, ta kontakt så gjør vi en kartlegging for å se hva du mangler for å samsvare med krav. Kan hende at neste tilsyn hos deg blir en positiv opplevelse.

Comments


bottom of page