top of page

Har din bedrift tatt høyde for cybersikkerhet i kvalitetsledelsessystemet?


I oktober startet jeg som HMSK systemutvikler i RA-Consulting. Det er en utrolig spennende mulighet, og jeg lærer noe nytt hver dag. Våren 2022 skrev jeg en masteroppgave om cybersikkerhet i mellomstore norske kommuner. I masteroppgaven konkluderte jeg blant annet med at risikoforståelsen påvirker mellomstore kommuners arbeid med cybersikkerhet og flere tenker «Det skjer ikke meg». Grunnen til at jeg valgte dette temaet var fordi en kommune ble i januar 2021 utsatt for dataangrep og jeg syntes det var interessant å finne ut mer om dette. Kommunens sensitive informasjon havnet på avveie og det endte i store økonomiske tap. Les sak i link:Dataangrep er noe alle bedrifter kan bli utsatt for, og noe man bør være mest mulig forberedt på.

Har din bedrift risikovurdert hvor stor sjanse det er for å bli utsatt for et dataangrep og hvor store konsekvenser det kan ha? Risikovurdert hvordan bedriften påvirkes av strømbrudd som følge av dataangrep? I det kvalitetsledelsessystemet vi leverer har vi en egen modul hvor det kan gjøres risikovurderinger av dette.

Det fremkommer også i masteroppgaven at flere ikke har kontroll over underleverandører og hvordan disse forholder seg til cybersikkerhet. Det er noe vi anbefaler at kunder tar med i vurderingen av leverandører som gjøres i kvalitetsledelsessystemet. Hvis dere lurer på noe mer er det bare til å ta kontakt så hjelper vi dere.


-Nina Louise

コメント


bottom of page