top of page

Hvor tilgjengelig er kvalitetsledelsessystemet for dine ansatte ? Se Smiaa sin innovative løsning!

Med kvalitetsledelsessystemet IP (Input prosess) kan alle ansatte ta del i den kontinuerlige forbedringsprosessen gjennom enkel tilgang og digitalisering av alle prosesser og sjekklister. Systemet viser data i sanntid, og gir alle tilgang til nødvendig informasjonen og data.

Smiaa har gjennom enkel tilgang til systemer for ansatte klart å få IP og produksjonsstyringssystemet ProdSys til å bli en naturlig del av alle ansattes hverdag.

IP og ProdSys vises på skjermer i sanntid i produksjonen.

I IP kan de ansatte følge med på trender for hendelser, kundeklager, positiv tilbakemelding fra kunder og måloppnåelse osv. De ansatte kan følge med på hvor langt i saksbehandlingen rapporterte avvik er kommet👨‍🏭👨‍🏭👨‍🏭👨‍🏭👨‍🏭


Prosesser, instrukser, sikkerhetsdatablader, risikoanalyser, registreringer og ikke minst status på alle KPI for bedriften er lett tilgjengelig for alle ansatte i produksjonen.

Smiaa er en bedrift som produserer deler for alle typer næring. Gjennom avansert maskinering fremstilles store og små deler med høye krav til toleranse, finish og sporing på material så vel som underlag for fremstillingen.

Dokumentasjonskravene kan være svært omfattende som krever at bedriften har stålkontroll på alt som skjer.


Dette har Smiaa løst gjennom høy grad av åpenhet og involvering av de ansatte gjennom kun et musekglige driftsmøte, gjennomgang av hendelser i avvikssystemet og erfaringsoverføring gjøres som et stående møte i produksjonen foran ProdSys og IP skjermer.Det daglige vedlikeholdet følges opp gjennom IP APP slik at status på innsendte sjekklister for maskiner og utstyr er tilgjengelig

på skjermene i produksjonen. (klikk på bildet for å se større versjon)

klikk deg inn på hjemmesiden til Smiaa for å lese mer om bedriften.

Comments


bottom of page