top of page

Lekende kjekt


Seabrokers Havnekraner er en bedrift vi i RA Consulting synes er veldig spennende å jobbe for. Vi kom inn i bedriften i 2016 hvor formålet var å tilrettelegge for at bedriften skulle bli ISO 9001 sertifisert.


Begrunnelsen til at Seabrokers Havnekraner ville sertifisere bedriften var kunder hadde satt dette som krav for videre samarbeid.

Dette var en utfordring for oss i RA Consulting da Seabrokers Havnekraner ikke hadde etablert noe HMSK styringssystem.

Vi fikk forklart ledelsen i besparelsen og effektiviseringen som ligger i å ha et godt elektronisk kvalitetsledelsessystem. Gode argumenter og ikke minst et regnestykke som viste økt inntjening på bunn gjorde at RA Consulting leverte og installerte et HMSK ledelsessystemet IP (Input Prosess)


Fra der og frem mot en ISO 9001 sertifisering i 2018 var oppbyggingen av ledelsessystemet effektivt. Bedriften fant raskt ut at både ISO9001 kvalitetssertifisering og IP systemet var en svært god investering. Ikke bare åpnet nye markeder seg opp gjennom sertifiseringen, i tillegg begynte Seabrokers Havnekraner å få kontroll på avvikskostnadene og således kunne bedriften sette inn ressurser der det var mest hensiktsmessig.

Dette høres ut som en suksesshistorie, men det stopper ikke der.

Bedriften fikk ny daglig leder som er veldig fremtidsrettet og opptatt av ytre miljø. Det ble besluttet at Seabrokers Havnekraner skulle sette hensyn til ytre miljø i fokus, hvordan skulle vi enklest klare det, Jo ved å bygge opp et miljøledelsessystem som innlemmes i kvalitetsledelse systemet som allerede er i bruk.


Miljøsertifisering stod høyt på agendaen og i 2019 ble bedriften ISO 14001:2015 sertifisert av KIWA, men det stopper ikke der.I 2019 Seabrokers Havnekraner avtale med SANY om å bli forhandler av Deres i Norge. Sany er den største Kinesiske produsent av godshånteringsutstyr som gaffeltrucker, gravemaskiner, hjullastere etc.

For oss i RA Consulting har samarbeidet med Seabrokers Havnekraner åpnet dørene videre inn i flere bedrifter i konsernet. IP kvalitetssystem er et konsernsystem slik at vi har vært så heldige å få bidra til oppbygging av både kvalitet og HMS systemer i bedriftene.

Jeg er overbevist om at suksessen er et resultat av gode systemer, engasjerte ansatte og en fremtidsrettet ledelse, i tillegg skader det ikke å ha en dedikert og engasjert eier i ryggen.


Vi takker for tillitten og ser fremover mot nye suksesser sammen.


Comments


bottom of page