top of page

ELEKTRONISK STYRINGSSYSTEM

Vi er leverandør av kvalitetsledelsessystemet IP (Input process) som leveres av Input data.
Input process Kvalitetsledelsessystem er en nettskybasert programvare som styrer arbeidet med kvalitet, sikkerhet, risiko og ytre miljø.
Programvaren bidrar til å skape en virksomhetskultur med fokus på kontinuerlig forbedring i alle ledd og prosesser.

IP møter krav i alle kjente standarder for ledelsessystemer, enten det gjelder kvalitet (9001), ytre miljø (14001), datasikkerhet (27001) eller arbeidsmiljø (45001).
IP er tilpasset alle standarder som en kan sertifiserer ledelsessystemer etter. (ISO standarder som slutter på tallet 1)

Data på en Touch Pad

Alle ISO-standarder bygger på den samme grunnmur, hvor en gjennom kartlegging bevisstgjør hvilke faktorer som påvirker bedriften (kontekst). Basert på kartlagt kontekst etableres en politikk hvor det knyttes opp mål som følges opp via KPI.
ISO-terminologi har grunnleggende tankesett til at planlegging av driften skjer gjennom en risikobasert tilnærming. IP har løst dette ved at mulighet og risikobildet er kartlagt direkte inn i informasjonen om den enkelte prosess, aktivitet eller dokument.
Prosesser er i IP tildelt en prosesseier og vedlikehold og oppdatering av risikobildet skjer automatisk gjennom varsling til den respektive prosesseier.
ISO 9001 har krav at aktuelle dokumenter må være tilgjengelig for den respektive bruker. Dette løses gjennom distribusjonslister av dokumenter. Du trenger ikke å bekymre deg for om du har husket på å sende eksempelvis den siste oppdaterte miljøpolitikken til alle ansatte, dette tar IP seg automatisk av.
Alle intern og leverandørrevisjoner styres og følges opp av IP, hvor funn følges opp gjennom avvikssystemet.
For kunder som har sitt marked innenfor oljesektoren i ASIA eller USA vil det være andre standarder i tillegg til ISO som kan være aktuelle som API Q1 og API Q2. Dette er standarder som er beslektet med ISO 9001, men skiller seg ut da krav til kontroll på styrende dokumenter er høyere enn i ISO 9001.
IP er tilpasset å møte API standarder på samme måte som ISO standarder.

SE VÅRE ANDRE TJENESTER

HMS ASSISTANSE

Vernerunder, KPI katlegging, granskinger, risikoanalyser, samsvarsvurderinger

KVALITETSARBEIDS ASSISTANSE

Internrevisjoner, leverandørrevisjoner, LEAN, oppbygging av kvalitetsledelsessytemer

SERTIFISERINGS-
ASSISTANSE

ISO, API, EPIM, Achilles

YTRE MILJØ

Risikoanalyser, risikokartlegging, miljøaspekter, samsvarsvurdering

bottom of page