top of page

PERSONVERNERKLÆRING

Behandling av dine personopplysninger i RA Consulting.

Når du er i kontakt med oss behandler vi personopplysninger om deg. Vi trenger personopplysninger for å kunne ha et samarbeid med deg som kunde.


1. Hva slags informasjon samler vi inn og hvorfor gjør vi det

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, i markedsføringsøyemed og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, https://www.ra-consulting.no

Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her (se videre punkt 1.1-4.):

1.1. Kundeopplysninger: Følgende personopplysninger behandles: Navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og adresse. Behandlingen av personopplysningene skjer på grunnlag av samtykke, for å kunne oppfylle en avtale eller etter en interesseavveining.

1.2. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet. Følgende personopplysninger behandles: Navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og adresse. Du kan når som helst trekke samtykket for oppbevaring av dine kontaktopplysninger. Vi vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til markedsføringstiltaket.

1.3. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Følgende personopplysninger behandles: Kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og adresse, samt eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.

1.4. Webanalyse og informasjonskapsler (Cookies). Informasjon om bruk av hjemmesiden vår https://www.ra-consulting.no


2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. 


3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.  

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Noen opplysninger har vi plikt til å oppbevare i en viss periode. Opplysningene slettes da når fristen for oppbevaringsplikten har utløpt.


4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no 


5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.


6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.


7. Samtykke

Ved å ta kontakt/sende henvendelser til oss via vår hjemmeside samtykker du til at vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

bottom of page