HMS ASSISTANSE

Vi  tilbyr assistanse innen alle aspekter relatert til HMS arbeid.

Vi hjelper deg med kartlegging mot gjeldende lover og forskrifter for DIN bedrift.
Vi hjelper også til med:
- Bedriftskultur endring
- AMU
- Vernerunder.
- HAZOP fasilitering.
- HAZID fasilitering.
- Risikoanalyser (HRA, SJA, ROS)
- Foredrag og opplæring i bedrift 
- Granskning av hendelser.
- Ledelsens gjennomgang
- Etablere/drift av Industrivern.
- Være din representant ved tilsyn

koding

SE VÅRE ANDRE TJENESTER

SERTIFISERINGS-
ASSISTANSE

ISO, API, EPIM, Achilles

KVALITETSARBEIDS ASSISTANSE

Internrevisjoner, leverandørrevisjoner, LEAN, oppbygging av kvalitetsledelsessytemer

ELEKTRONISK STYRINGSSYSTEM

Styringssystemer for HMS, kvalitet og ytre miljø

YTRE MILJØ

Risikoanalyser, risikokartlegging, miljøaspekter, samsvarsvurdering