top of page

HMS ASSISTANSE

Vi  tilbyr assistanse innen alle aspekter relatert til HMS arbeid.

Vi hjelper deg med kartlegging mot gjeldende lover og forskrifter for DIN bedrift.
Vi hjelper også til med:
- Bedriftskultur endring
- AMU
- Vernerunder.
- HAZOP fasilitering.
- HAZID fasilitering.
- Risikoanalyser (HRA, SJA, ROS)
- Foredrag og opplæring i bedrift 
- Granskning av hendelser.
- Ledelsens gjennomgang
- Etablere/drift av Industrivern.
- Være din representant ved tilsyn

koding

SE VÅRE ANDRE TJENESTER

SERTIFISERINGS-
ASSISTANSE

ISO, API, EPIM, Achilles

KVALITETSARBEIDS ASSISTANSE

Internrevisjoner, leverandørrevisjoner, LEAN, oppbygging av kvalitetsledelsessytemer

ELEKTRONISK STYRINGSSYSTEM

Styringssystemer for HMS, kvalitet og ytre miljø

YTRE MILJØ

Risikoanalyser, risikokartlegging, miljøaspekter, samsvarsvurdering

bottom of page