top of page

SERTIFISERINGS-
ASSISTANSE

Har du behov for assistanse mot en sertifisering innen ISO, API? Eller mot en godkjenning i EPIM eller Achilles? Vi bistår og leder deg hele veien, fra startfase til oppnådd sertifisering. Dersom du ønsker kjører vi hele prosjektet for deg.

Få hjelp med Gap analyse og hele prosjektet frem til ISO 9001, ISO 14001, eller API Q1/Q2 og API monogram program sertifisering. Vi kan også hjelpe med å få på plass det som kreves for å bli en godkjent leverandør i Collabor8,  og/eller Achilles.

 

ISO- og API-sertifisering krever en del prosesser og rutiner på plass, og dette hjelper vi deg med.

 

Er engelsk det offisielle språket i din bedrift tilpasses prosedyrer og systemer til dette.

Discussing%20the%20Numbers_edited.jpg

SE VÅRE ANDRE TJENESTER

HMS ASSISTANSE

Vernerunder, KPI katlegging, granskinger, risikoanalyser, samsvarsvurderinger

KVALITETSARBEIDS ASSISTANSE

Internrevisjoner, leverandørrevisjoner, LEAN, oppbygging av kvalitetsledelsessytemer

ELEKTRONISK STYRINGSSYSTEM

Styringssystemer for HMS, kvalitet og ytre miljø

YTRE MILJØ

Risikoanalyser, risikokartlegging, miljøaspekter, samsvarsvurdering

bottom of page