top of page

YTRE MILJØ

Bedrifters påvirkning for ytre miljø får stadig større oppmerksomhet, både i media, for sluttbrukere og ikke minst for kunder som setter stadig strengere krav til sine leverandører.

Fremtiden er grønn, og det vil være de bedrifter som tar hensyn til påvirkningen av ytre miljø og som kan dokumentere dette som vinner markeder og overlever.

Vi bistår i alle aspekter rundt arbeid med ytre miljø

•Samsvarsvurdering. (lovkrav)

•Risikoanalyser mot ytre miljø.

•Risikokartlegging mot ytre miljø.

•Intern revisjoner.

•Miljø aspekter (Identifisering)

•KPI for prosesser og operasjoner.

•Forurensingskartlegging.

•Industrivern. (etablering og drift)

Ytre miljø ISO14001

SE VÅRE ANDRE TJENESTER

HMS ASSISTANSE

Vernerunder, KPI katlegging, granskinger, risikoanalyser, samsvarsvurderinger

KVALITETSARBEIDS ASSISTANSE

Internrevisjoner, leverandørrevisjoner, LEAN, oppbygging av kvalitetsledelsessytemer

ELEKTRONISK STYRINGSSYSTEM

Styringssystemer for HMS, kvalitet og ytre miljø

SERTIFISERINGS-
ASSISTANSE

ISO, API, EPIM, Achilles

bottom of page