top of page

KVALITETSARBEID ASSISTANSE

Vi tilbyr assistanse innen alle områder relatert til kvalitetsarbeid. Ønsker du å registrere din bedrift og bli godkjent leverandør i EPIM og/eller Achilles hjelper vi med det. Ønsker du å kartlegge og forbedre dine prosesser, hjelper vi det med det.

Trenger du å ha gjennomført en kvalitetsrevisjon er vi sertifiserte kvalitetsrevisorer slik at du er garantert en revisjonsrapport som vil hjelpe deg å ta de rette valg.


Vi kan hjelpe deg gjennom LEAN oppbygging for å få systemet til å jobbe for deg slik at du oppnår større inntjening.

Vi hjelper deg å snu negative trender.

God kontroll på kvalitetsarbeidet = Bedre inntjening

Kvalitetsarbeidsassistanse

SE VÅRE ANDRE TJENESTER

HMS ASSISTANSE

Vernerunder, KPI katlegging, granskinger, risikoanalyser, samsvarsvurderinger

SERTIFISERINGS-
ASSISTANSE

ISO, API, EPIM, Achilles

ELEKTRONISK STYRINGSSYSTEM

Styringssystemer for HMS, kvalitet og ytre miljø

YTRE MILJØ

Risikoanalyser, risikokartlegging, miljøaspekter, samsvarsvurdering

bottom of page