top of page

Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere gir oss stor grad av fleksibilitet for tilpassning av våre tjenester slik at vi kan ivaretar deg som kunde på best mulig måte.

Vi skal være din totallevarandør innen Kvalitet, HMS og ytre miljø.

1599733007805.jpg

Vår avtale med YES HMS er din port inn til bedriftshelsetjeneste for din bedrift.

YES HMS er agent for  Agil Helse som er en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste.

YES HMS har fagkompetanse innen HMS&K som er en ressurs for oss i vår leveranse til  våre kunder.

Bilde1.png

Kalleberg Quality har kompetanse  innen etablering, drift og vedlikehold av HMS&K systemer innen shipping og landbasert industri. Kalleberg Quality har gjennomført flere hundre kvalitetsrevisjoner for norsk næringsliv og Achilles både nasjonalt og internasjonalt.

index.png

Input Data AS er et norsk uavhengig programvareselskap som  utvikler programvaren Input Process. Vi leverer programvaren til ditt firma i samarbeid med Input data som en del av digitalisering av prosesser.

trigab.jpg

TRIGAB er Trine Gabrielsen som leverer tjenester innen HMSK som revisjonstjenester, risikoanalyser osv.

Vi benytter TRIGAB til eksempelvis gjennomføring av internrevisjon for ledelsessystemer vi har hjulpet kunder å bygge opp.

bottom of page