top of page

Avvik og hendelser – kan vi forhindre gjentakelse, og hvordan?

Mange avvik og uønskede hendelser blir ikke saksbehandlet på en slik måte at de forhindrer gjentakelse.

Jeg hører ofte saksbehandlere argumentere med at det ikke tid å saksbehandle alt, da hadde jeg ikke hatt tid til noe annet.😊😉

Dette stemmer nok fordi årsaks kartleggingen ikke gjøres på en strukturert måte hvor målet er å forhindre gjentakelse. Ofte skjer saksbehandling av avvik og hendelser som ren brannslukking .

En tommelfingerregel er at 20% av omsetningen til en produksjonsbedrift er det som defineres som

forbedringspotensialet. Med forbedring menes å eliminere feil, unødig aktivitet og unødige repetisjoner av avvik, uønskede hendelser, kundeklager og ulykker.

En bedrift som omsetter for 10 millioner i året kan potensielt forbedre resultatet på bunnlinjen med 2 millioner.......PÅ BUNNLINJEN.


Ofte saksbehandles avvik og hendelser av personer som mangler rett kompetanse og rett verktøy for å kunne avdekke de bakenforliggende årsakene og rot-årsaker. Dette resulterer i at fokus settes på å kartlegge hva som har skjedd og ikke hvorfor noe har skjedd.

Svaret til om vi kan vi forhindre gjentakelse er av avvik og hendelser er svaret JA, men det behøves rett kompetanse og verktøy .


Vi i RA Consulting har bred erfaring i bruk av forskjellige verktøy i arbeidet med avviksbehandling og ikke minst granskninger av hendelser. Det er mange verktøy og metoder for årsaks kartlegging, men for oss er det klart en metode og verktøy som skiller seg ut i forhold til andre.

TapRooT® Root Cause Analysis er verktøy, programvare og i metode for årsaks-granskning som passer til små og store hendelser enten det handler om personskader eller saker relatert til kvalitet.


Vi i RA Consulting kan bidra med å komme til bunns i avvik og hendelser på en strukturert måte som gjør av dine kostnader går ned, og inntjeningen blir større.Klikk på bildet for å se TapRoot sin video hvor dette diskuteres.Comentários


bottom of page