top of page

Hva betyr alle forkortelsene for ulykkesstatistikk i oljeindustrien og hvordan kalkuleres de?

FORKLARING AV BETEGNELSER FOR ULYKKESSTATISTIKK OG KALKULERING AV ULYKKESSTATISTIKK BRUKT I OLJEINDUSTRIEN.


Statistikk innen oljeindustrien baserer seg på Amerikansk regelverk OHSA (Occupational Safety

OSHA recordable ulykkesstatistikk (tilnærmet H1 statistikk i Norge)

LTIR (Lost Time Case Rate)

DAFWR (Days away from work rate, også kjent som Lost Work Day Rate (LWD)

DART Rate (Days Away/Restricted or Job Transfer Rate) Severity Rate

----------------------------------------------------------------------------------------------

Definisjoner:

OSHA RECORDABLE INCIDENTS – Beregning av antall hendelser pr. 100 heltidsansatte som resulterer i skade eller yrkessykdom.

TOTAL INCIDENT RATE – Utregning av antall hendelser pr 100 ansatte innenfor et gitt tidsrom.

LOST TIME CASE RATE – Utregning av hendelser som har resultert i tapt arbeidstid innenfor et gitt tidsrom.

LOST WORKDAY RATE – Utregning av fraværsskader (antall dager) pr 100 ansatte innenfor et gitt tidsrom

SEVERITY RATE – Utregning for antall fraværsskader (dager) sammenlignet med antall registrerte hendelser. Dette er en kalkulasjon av konsekvens av hendelser.

DART RATE – Utregning som beskriver antall hendelser pr 100 ansatte som resulterte i begrenset operasjon. Dette gjelder ansatte som ikke kan utføre sitt vanlige arbeid, og blir satt til alternative oppgaver.

RECORDABLE INCIDENT – Beskrivelse av en ulykke som av OHSA er definert som

arbeidsrelatert.

Behandling av skade inkluderer medisinsk behandling utover førstehjelp. Ulykker som forårsaker død, fraværsskader, begrenset mulighet for å utføre ordinært arbeid eller overføring til en annen jobb. Bevissthetstap inngår også som et av kriteriene.

Det er en komplett oversikt over dette på OHSA sine hjemmesider.

 

Bakgrunn for statistikk

OSHA har lagt til grunn tallet 200 000 som tilsvarer antall timer 100 ansatte som jobber 40 timers uke, og som jobber 50 uker pr kalenderår.


OSHA Recordable Incident Rate

OSHA Recordable Incident Rate eller Incident Rate (IR) kalkuleres ved å multiplisere antall recordable

ulykker med 200000 for deretter å dividere tallet med antall arbeidede timer.


Antall OSHA Recordable ulykker X 200000

IR = ---------------------------------------

Antall arbeidede timer


Utregningseksempel:

Et firma med 17 fulltidsansatte og 3 deltidsansatte hvor alle jobbet 20 timer pr uke.

Samlet blir dette 28400 arbeidede timer pr år.

2 recordable ulykker i løpet av siste år kalkuleres på følgende vis:


2 x 200000 400000

IR = --------------- IR = ---------- IR = 14.08

28400 28400

Tallene betyr at for hver 100 ansatte, 14,08 ansatt har vært involvert i en recordable ulykke eller

sykdom

==================================================================================

Lost Time Case Rate (LTC)

LTCR er en tilsvarende kalkulasjon med det til forskjell at dette gir en oversikt over fraværsstatistikken

som resultat av hendelser.

Kalkuleringen gjelder for hele dager og ikke for timer.

Raten kalkuleres ved å multiplisere antall ulykker som resulterte i fravær med 200 000 for deretter å

dividere tallet på antall arbeidede timer.


Antall fraværsskader X 200000

LTC Rate = --------------------------------

Antall arbeidede timer


Kalkuleringseksempel:

Et firma med 17 fulltidsansatte og 3 deltidsansatte hvor alle jobbet 20 timer pr uke.

Samlet blir dette 28400 arbeidede timer pr år.

Det er registrert 2 fraværsskader.

1 x 200000 200000

LTC Rate = ---------------- LTC Rate = ---------- --- LTC Rate = 7.04

28400 28400

Tallene betyr at for hver 100 ansatte, har 7,04 ansatt har hatt fraværsskade som resultat av ulykke

eller yrkessykdom

==================================================================================

DART Rate (Days Away/Restricted rate)

DART beregnes gjennom antall hendelser hvor utfallet var en eller flere fraværsdager. Det gjelder også for der hvor den ansatte må utføre annet arbeid grunnet ulykke (ikke i stand til å utføre opprinnelige oppgaver)

Tallet multipliseres med 200000 delt på antall timer arbeidet i selskapet.


Antall DART ulykker X 200000

DART Rate = -------------------------------

Antall arbeidede timer

Kalkulasjonseksempel:

Bedriften har hatt 2 recordable ulykker hvor den ene resulterte i at en person måtte utføre alternativt

arbeid, og den andre kunne utføre sitt opprinnelige arbeid.


2 X 200000 400000

DART Rate = ---------------- DART Rate = ------------- DART Rate = 14.08

28400 28400

Tallene betyr at for hver 100 ansatt, 14,08 ulykker resulterte i at den ansatte ikke kunne utføre

sitt opprinnelige arbeid som resultat av skade eller sykdom.

==================================================================================

(SR-severity rate) Alvorlighetsgrad

Alvorlighetsgrad er en beregning av gjennomsnittlig tapte arbeidsdager.

Beregningen gjøres ved å dividere antall tapte arbeidsdager på antall registrerbare hendelser


Antall fraværsdager

SR = -----------------------

antall recordable ulykker


Kalkulasjonseksempel:

En bedrift har totalt 5 fraværsskader som resultat av ulykke eller sykdom fordelt på 2 recordable ulykker.

Alvorlighetsgraden beregnes som følger:


5

SR = -------- SR = 2.5

2

Resultat betyr at for hver recordable ulykke gjennomsnittsfravær er 2,5 dager.

Comments


bottom of page