top of page

Newborn timeNoen av våre kunder utgjør en forskjell for samfunnet – Viste & Sømme er en slik kunde.

Prosjektet Newborn time er et samarbeid mellom UIS, Lærdal Medical, SUS Fødeavdeling og Viste&Sømme hvor målet er å øke tryggheten rundt fødsler.

Potensielt kan prosjektet bidra til at 10 Mill fødsler på verdensbasis får et bedre utfall og mindre barnedødelighet.

Viste & Sømme står for den tekniske delen av prosjektet gjennom leveranser av termiske sensorer og nettverk.


Vi i RA Consulting er stolte for at Viste & Sømme benytter kvalitet og miljøledelsessystem levert av oss for å ha kontroll på kvaliteten i sine leveranser.


Klikk på linken under for å lese mer om dette spennende samarbeidetComments


bottom of page