top of page

Tommel opp for Skipavika 👍😁

Vi ønsker å gratulere vår kunde Skipavika som ble sertifisert iht. ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (Ytre miljø) og ISO 3834-2 (sveis) i januar 2024.


Skipavika AS er et stort område som er lokalisert i et svært trafikkert område i Mongstad havnebasseng. Skipavika tar i mot serviceoppdrag på skip og rigger, lagrer og vedlikeholder utstyr. Skipavika AS ble sertifisert som et konsern der både Skipavika Terminal og Skipavika Offshore Services ble sett som en helhet.Nina foran flotellet som ligger i Skipavika Havneterminal

Skipavika har Norges største havneanlegg som er basert på landbasert strøm og sikter stadig mot nye høyder.


Sertifiseringen inkluderte befaring på området hvor vi i RA Consulting var så heldige å fikk være med. Befaringen inkluderte en tur ombord på flotellet som lå inne i Skipavika Terminal, for å se på det flotte arbeidet Skipavika Offshore Services har gjennomført.


Vi følger spente med på jobben Skipavika Terminal og Skipavika Offshore Services legger ned for å kunne utvikles til det bedre.


Vi er utrolig heldige som får hjelpe Skipavika AS med HMS og kvalitetsarbeidet, og ser frem til et godt samarbeid.Området fra oppsiden (Kan love at det er mye større enn det ser ut)

Utsikt over området fra flotellet (Over Skipavika skinner alltid solen, hehe)コメント


bottom of page